W 2022 roku firma Renevo przeprowadziła swoje pierwsze badanie runku fotowoltaicznego. Szczegółowy opis tego badania można znaleźć na naszym portalu w artykule pt. „Badanie rynku fotowoltaicznego 2022 – RENEVO” [1].

Badanie nie było tak obszerne jak raporty ITRPV [2] czy „Global Market Outlook For Solar Power 2022 – 2026” – Solar Power Europe” [3], jednak nadal uważamy, że jest bardzo wartościowe, gdyż dotyczy naszego rodzimego rynku fotowoltaiki. Badanie ma szanse w przyszłości być dobrym uzupełnieniem dla raportów przygotowywanych Instytut Energetyki Odnawialnej – IEO. Kolejna edycja tego opracowania tj. „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2023”, według zapowiedzi na stornie IEO, ma się pojawić już 23 maja 2023 [4]. O wnioskach wynikających z tego raportu będziemy informować także na naszym portalu. 

Firma RENEVO przygotowała i przeprowadziła kolejne badanie fotowoltaicznego rynku instalacyjnego w Polsce. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 12 do 23 grudnia 2022 roku za pomocą kwestionariusza online (CAWI). Tym razem zadano respondentom 16 pytań. To wyraźny wzrost w stosunku do pierwszego badania, w którym było 9 pytań. Taka zmiana to dobry kierunek, gdyż pozwala na szerszą analizę nastrojów w branży. Podobnie jak poprzednio badanie było skierowane do instalatorów fotowoltaiki w naszym kraju.

Na podstawie analizy wyników przeprowadzonego badania pracownicy firmy Renevo przygotowali zbiorczy raport: „Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV – Wyniki II edycji – grudzień 2022” [5].

Nowe inicjatywy mające na celu badania rynku, zawsze obarczone są ryzykiem, że się nie przyjmą albo pierwsza ich edycja będzie tą ostatnią. W tym przypadku cieszy fakt, iż zgodnie
z zapowiedzią w zaplanowanym terminie ukazały się wyniki drugiej edycji. Przeprowadzone badanie pokazuje, że firma Renevo nie chce być tylko podmiotem zajmującym się dystrybucją komponentów fotowoltaicznych, ale działanie na rynku fotowoltaicznym traktuje szerzej. Chce ten rynek badać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Podobnie jak poprzednio, organizatorzy badania pozostawili trzy cele:   

 • Identyfikacja nastrojów w branży instalacji PV, w tym ocena perspektyw rozwoju rynku.
 • Identyfikacja czynników wzrostu, a także głównych barier związanych z działalnością
  w branży instalacyjnej.
 • Stworzenie Barometru Nastrojów Branży PV – uniwersalnego wskaźnika służącego do regularnego pomiaru nastroju w branży (w ujęciu kwartalnym).

W obecnej edycji ciekawie przedstawia się struktura respondentów z perspektywy okresu działalności firmy w branż. W porównaniu do poprzedniego badania pojawili się przedstawicie firm, które działają na runku krócej niż rok (rys. 1). Nie do końca wiadomo czy to wynik większej wiedzy o badaniu czy rzeczywistego wzrostu ilości takich firm. Niemniej, jednak jedno jest pewne, w ostatnim roku na rynku pojawiały się nowe firmy zajmujące się instalacją fotowoltaiki a jak wiadomo było to trudny rok. Przyczyniły się do tego między innymi:

 • Zmiany systemu rozliczeń energii elektrycznej generowanej przez prosumentów
 • Problemy z dostępnością komponentów PV
 • Niestabilność cen związana z wahaniami popytu oraz kursów walut

Przechwytywanie.JPG

Rys. 1. Struktura respondentów – źródło raporty: Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV I (z lewej) oraz II edycja (z prawej) [1, 5]

W raporcie pojawił się także zanany z poprzedniej edycji (wprowadzony przez Renevo) Barometr Branży PV (rys. 2).

Przechwytywanie 2

Rys. 2. Barometr branży PV – źródło raporty: Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV I (z lewej) oraz II edycja (z prawej) [1, 5]

Tym razem jego wartość wyliczono na 6,0. To niewielki wzrost, jednak cieszy fakt, że pomimo wielu problemów w branży nie odnotowano spadku. Padło także pytanie o kondycję branży instalatorskiej w Polsce. Wyliczona średnia ważona ze wszystkich odpowiedzi (w skali 10 punktowej) to 5,91. Przy czym dominanta w odpowiedziach to 7,0.

Przechwytywanie_3.JPG

Rys. 3. Kondycja branży PV według respondentów – źródło raporty: Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV II edycja [5]

Tak dobra ocena prawdopodobnie wiąże się z faktem, iż firmy instalatorskie zajmujące się fotowoltaiką oferują szerszy zakres usług niż tylko montaż modułów PV. Do najpopularniejszych komponentów instalowanych wraz z modułami należą: optymalizatory, inteligentne liczniki energii, pompy ciepła oraz magazyny energii (rys. 4).

Przechwytywanie 4

Rys. 4. Komponenty instalowane wraz z modułami PV – źródło raporty: Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV - II edycja [5]

W każdym przypadku ponad 70% respondentów wskazało te elementy. W porównaniu
z poprzednim badaniem wyraźnie zwiększył się odsetek instalujących inteligentne liczniki energii (z 63% do 79%), pompy ciepła (z 57% do 75%) oraz magazyny energii (z 54% do 71%).

Badanie wykazało także, że wśród instalacji które zamontowali respondenci dominują instalacje o mocy 6 do 10 kW (rys. 5).

Przechwytywanie 5

Rys. 5. Moc instalacji PV montowanych w 3 i 4 kwartale 2022 – źródło raporty: Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV - II edycja [5]

Warto odnotować fakt, iż zniknęły mikro instalacje o mocy do 6kW. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż nie są one już tak atrakcyjne dla instalatorów ze względu na mniejszy zysk oraz koszty obsługi wniosku o dopłaty. Zwiększyła się natomiast  liczba instalacji średnich i dużych. To jeden z najlepszych wskaźników opisujących kondycje tej branży. Jeśli także i ten trend się utrzyma, fotowoltaika w Polsce ma szanse być znaczącym elementem wśród alternatywnych źródeł energii elektrycznej.

Podobnie jak autorzy badania mamy nadzieję, że odbędzie się jego kolejna edycja oraz, że barometr branży PV pozostanie na co najmniej takim samym poziomie.

W publikacji wykorzystano powszechnie dostępne materiały w tym:

 1. Raport RENEVO - „Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV – Wyniki pierwszej edycji wrzesień 2022”
 2. Raport ITRPV – International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV) 13 edycja, marzec 2022, itrpv.org
 3. https://api.solarpowereurope.org/uploads/Solar_Power_Europe_Global_Market_Outlook_report_2022_2022_V2_07aa98200a.pdf
 4. https://ieo.pl/pl/raporty
 5. Raport RENEVO - „Ogólnopolskie badanie rynku instalacyjnego PV – Wyniki II edycji – grudzień 2022”