Hermetyzacja tandemowych modułów słonecznych typu krzem-perowskit

14-12-2023

Tandemowe ogniwa słoneczne krzemowo-perowskitowe mają ogromny potencjał zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dzięki ich bardzo wysokiej wydajności w połączeniu z obiecującą strukturą kosztów (nowy rekord tandemowego ogniwa krzem-perowskit opisany w artykule: 33,9%. NOWY REKORD SPRAWNOŚCI OGNIWA TANDEMOWEGO KRZEM - PEROWSKIT). Jednak w celu faktycznego wdrożenia w warunkach rzeczywistych każdą technologię ogniw słonecznych należy złożyć w moduły, a powiązane z tym procesy wiążą się z kilkoma wyzwaniami, które mogą mieć wpływ zarówno na wydajność, jak i stabilność urządzeń. Aby osiągnąć...

Perowskity osadzane próżniowo o kontrolowanej orientacji kryształów

12-12-2023

Perowskitowe ogniwa słoneczne (PSC – ang. perovskite solar cells) wzbudziły duże zainteresowanie ze względu na szybki wzrost wydajności konwersji energii, przekraczający obecnie 26%. Powszechnie stosowaną metodą osadzania wysokiej jakości folii perowskitowych jest obróbka chemiczna na mokro, w tym powlekanie wirowe, które doskonałe sprawdziło się w produkcji urządzeń o stosunkowo małych powierzchniach około 0,1 - 1 cm2. Naukowcy szeroko badają możliwości poprawy sprawności PSC powlekanych wirowo projektując nowe struktury ogniw, modyfikując interfejs bądź skład każdej z warstw funkcjonalnych.

Podatność na degradację wywołaną potencjałem polaryzacyjnym w komercyjnych dwustronnych modułach fotowoltaicznych p-PERC

11-12-2023

Powszecnie wiadomo, że degradacja indukowana potencjałem (PID – ang. potential induced degragation) typu polaryzacyjnego (PID-p) szybko zmniejsza wydajność modułu. Amerykańscy naukowcy dowiedli, żew niektórych przypadkach PID-p można zmniejszyć lub nawet odwrócić pod wpływem światła, ale zgodnie z oczekiwaniami efekt ten będzie mniej wyraźny w przypadku tylnej strony dwustronnych modułów fotowoltaicznych otrzymujących mniejsze natężenie promieniowania [Mahmood F., et al., Prog. Photovolt. Res. Appl., 2023; 31, 1078–1090]. 

Przegląd technologii powlekania cienkowarstwowego do zastosowań energetycznych – osadzanie z fazy gazowej

08-12-2023

Metody osadzania cienkich warstw są dobrze znane i zostały zaadaptowane przez przemysł w celu uzyskania zoptymalizowanych powłok o ulepszonych właściwościach elektrycznych, morfologicznych, topologicznych, optycznych i powierzchniowych. Obecnie szczególną rolę odgrywa odpowiednie skalowanie produkcji i unikanie metod chemicznych, dlatego producenci wycofują się z metod osadzania z roztworów na rzecz osadzania z fazy gazowej. Techniki takie są najlepsze ze względu na możliwości technologiczne umożliwiające wytwarzanie cienkich warstw nieorganicznych, hybrydowych i nanokompozytowych [M.I. Hossain, S. Mansour, Cogent Engineering, (2023), 10, 2179467]. Fizyczne osadzanie z...

Mechanizm odbarwienia modułu i degradacji ogniwa słonecznego wywołanej promieniowaniem UV

04-12-2023

Pomimo oczekiwanego okresu użytkowania wynoszącego ok. 30 lat, moduły fotowoltaiczne podlegają mechanizmom degradacji, które w różny sposób wpływają na ich wydajność. Są to odbarwienie, rozwarstwienie, korozja lub pękanie ogniw. Od dziesięcioleci obserwuje się żółknięcie modułów fotowoltaicznych (PV) głównie spowodowane ekspozycją na promieniowanie UV.

Przegląd technologii powlekania cienkowarstwowego do zastosowań energetycznych – osadzanie z roztworu

04-12-2023

Nowoczesne technologie powlekania cienkowarstwowego mają swój udział w rozwoju urządzeń zapewniających efektywność energetyczną. Wybór właściwej techniki stał się istotny, ponieważ skalowanie znacznie różni się w zależności od postępowania. Zatem staje się oczywiste, że należy wybrać odpowiednią procedurę osadzania w zależności od potrzeb, szczególnie w przypadku kiedy wielkość podłoża, grubość powłoki i wymagana chropowatość powierzchni mają kluczowe znaczenie [M.I. Hossain, S. Mansour, Cogent Engineering, (2023), 10, 2179467]. Techniki powlekania cienkowarstwowego obejmują różne metody przetwarzania wzrostu materiałów przewodzących, półprzewodnikowych i dielektrycznych na różnych...

Innowacyjne moduły BIPV z Polski

01-12-2023

Zdecydowana większość komercyjnie dostępnych modułów PV ma określony kształt, wymiary oraz kolorystykę. Typowe moduły to prostokąty o wymiarach od 1,7m x 1m do około 2,4m x 1,2m. Zastosowane w nich ogniwa PV są koloru ciemnogranatowego lub szarego mocno zbliżonego do koloru czarnego. Tło, na którym umieszczone są ogniwa jest białe albo czarne, a rama srebrna (kolor surowego aluminium) lub czarna. Tego typu moduły stanowią ponad 90%  produkcji i stosowane są najczęściej w instalacjach montowanych na dachach budynków oraz elektrowniach posadowionych...

Najnowszy moduł SunPower – MAXEON 7

01-12-2023

Obecnie zdecydowana większość produkowanych modułów fotowoltaicznych powstaje w oparciu o ogniwa z krzemu krystalicznego. Na tynku dominują cztery technologie: PERC, TOPCon, HJT oraz IBC. Więcej o każdej z nich można przeczytać w artykule: Rodzaje ogniw w najnowszych modułach PV – technologie przyszłości. 

Trzy rekordy Jinko Solar

29-11-2023

Rekordy sprawności ogniw oraz modułów fotowoltaicznych są bardzo ważnym elementem rywalizacji między producentami, gdyż pokazują jak zaawansowaną technologią dysponują oraz wskazują najważniejsze kierunki rozwoju światowej fotowoltaiki. Dwa najważniejsze rekordy sprawności dotyczące technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych należą obecnie do chińskiej firmy LONGi. Pierwszy, to najsprawniejsze jednozłączowe krzemowe ogniwo fotowoltaiczne wykonane w technologii HJT (więcej w artkule: Nowy rekord sprawności krzemowego ogniwa słonecznego). Drugi, to najsprawniejsze na świecie ogniwo tandemowe wykonane w oparciu o krzem i perowskit. Więcej informacji o tym ogniwie...

Elektrownie PV na zbiornikach wodnych – najnowsze projekty w Polsce i na świecie

27-11-2023

Rozwój fotowoltaiki na świecie napędzają głównie instalacje modułów PV finansowane przez prosumentów oraz podmioty, które chcą czerpać zyski ze sprzedaży czystej energii elektrycznej. Prosumenci w głównej mierze wybierają instalacje, których wielkość jest ściśle związana z roczną konsumpcją energii. Wynika to z regulacji prawych, które promują takie właśnie rozwiązania. W drugim przypadku, inwestorzy najczęściej budują bardzo duże instalacje PV, w tym elektrownie fotowoltaiczne.

Analiza porównawcza konfiguracji fotowoltaicznych dla systemów agrowoltaicznych w Europie

23-11-2023

Agrowoltaikę (APV) definiuje się jako jednoczesne wykorzystanie gruntów pod rolnictwo i systemy fotowoltaiczne. Synergia może umożliwić zarówno uprawom, jak i modułom fotowoltaicznym skorzystanie z tej integracji. W suchym klimacie cień rzucany przez moduły fotowoltaiczne może zmniejszyć zapotrzebowanie na nawadnianie nawet o 20 % ze względu na zmieniony mikroklimat i poprawiając warunki glebowe. W zależności od konstrukcji panele słoneczne można również wykorzystać do zbierania wody deszczowej, którą następnie wykorzystuje się do nawadniania szczególnie terenów suchych. Inną potencjalną korzyścią dla upraw jest...

Kolorowe moduły dla BIPV badania prowadzone na Politechnice Śląskiej i w firmie Helioenergia

20-11-2023

Typowe moduły fotowoltaiczne dominują na rynku zarówno małych instalacji prosumenckich, jak i dużych elektrowni. Nie zmienia to faktu, iż wielu producentów (szczególnie tych mniejszych, oferujących nietypowe rozwiązania) prowadzi badania nad udoskonaleniem metod produkcji kolorowych modułów PV. Moduły te są szczególnie interesujące z punktu widzenia zastosowań w BIPV (Building Integrated Photovoltaics). Jest to obszar zastosowań zorientowany na zintegrowanie modułów fotowoltaicznychz elementami elewacji budynku.

Pomiary parametrów modułów PV – najnowsze trendy w konstrukcjach symulatorów słonecznych – Część 2

15-11-2023

W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy dwa rodzaje symulatorów słonecznych. Pierwszy zbudowany w oparciu o źródła światła w postaci lamp ksenonowych oraz dugi ze źródłem światła w postaci modułów z diodami LED. O ile dopasowanie widma dla lampy ksenonowej, wyposażonej w odpowiedni zestaw filtrów, jest jednakowe dla tego typu urządzeń, to w przypadku oświetlaczy zbudowanych w oparciu o diody LED zależy od ich liczby i rodzaju.

System do inspekcji modułów metodą EL oparty na dronach

14-11-2023

Kontrola parametrów modułów fotowoltaicznych przeprowadzana jest zawsze, gdy opuszczają one fabrykę. Uzyskane wyniki, takie jak parametry elektryczne, prezentowane są na tabliczce znamionowej. Wielu producentów przeprowadza dodatkowe badania mające na celu sprawdzenie, czy moduł nie posiada uszkodzeń, które mogłyby w przyszłości negatywnie wpływać na jego pracę oraz trwałość. Do najczęściej stosowanych testów należy test EL.

Kolejne spadki cen modułów PV

09-11-2023

Ceny ogniw i modułów PV na przestrzeni kilkudziesięciu lat drastycznie spadły. W wielu analizach, dotyczących przyszłości energetyki na świecie, zwraca się uwagę, że moduły PV są tym generatorem energii elektrycznej, którego ceny na przestrzeni prawie pięćdziesięciu ostatnich lat zostały najbardziej obniżone. Nie dziwią zatem oczekiwania, że ceny będą nadal maleć.

33,9%. Nowy rekord sprawności ogniwa tandemowego krzem - perowskit

06-11-2023

Informacje na temat kolejnych rekordów sprawności konwersji energii słonecznej na energię elektryczną ogniw i modułów pojawiały się już kilkukrotnie na naszym portalu. Wynika to za faktu, iż tego typu osiągnięcia najlepiej pokazują, jak rozwija się rynek fotowoltaiczny. W przypadku modułów PV duże znaczenie ma ich rodzaj, konstrukcja i parametry eksploatacyjne. Natomiast w przypadku ogniw szczególnie ważna jest technologia w jakiej zostały wykonane. Ponadto kolejne rekordy sprawności modułów PV są ściśle związane z rosnącą sprawnością najnowszych ogniw fotowoltaicznych.

Zmiany w geometrii przedniej elektrody ogniwa PV – sposoby na redukcję konsumpcji srebra

31-10-2023

Pomimo rosnących cen surowców, zerwanych łańcuchów dostaw oraz ponadprzeciętnej inflacji w wielu rejonach świata rynek fotowoltaiczny nadal rośnie w niesamowitym tempie. Rok do roku zwiększa się ilość produkowanych ogniw oraz modułów fotowoltaicznych. W 2022 wprowadzono na rynek co najmniej 240 GW systemów PV. (rys. 1).  Rys.1. Moc systemów PV instalowanych na świecie rok do roku. Źródło: IEA 2023 Po raz pierwszy moc wszystkich zainstalowanych modułów PV na koniec 2022 roku wyniosła 1184 GWp a to oznacza, że 6,2% całej energii elektrycznej generowanej...

Photo by Biel Morro on Unsplash

Czy najsprawniejszy moduł PV jest najlepszym modułem PV ?

27-10-2023

Miarą postępu w fotowoltaice są głównie osiągniecia, które pojawiają się w obszarze produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz modułów PV. Choć rynek fotowoltaiczny to znacznie więcej materiałów, elementów i urządzeń, takich jak: inwertery, magazyny energii czy konstrukcje nośne, to bez wysokosprawnych ogniw nie byłoby coraz lepszych modułów. Natomiast same moduły fotowoltaiczne to produkt, który trafia bezpośrednio do klientów, którzy chcą czerpać korzyści z produkcji czystej energii elektrycznej. 

Wykorzystanie ogniwa perowskitowego do degradacji szkodliwych związków organicznych za pomocą energii słonecznej

25-10-2023

Perowskity halogenkowe, oprócz zastosowania w fotowoltaice, są szeroko badane pod kątem wykorzystania w wysokowydajnych ogniwach fotokatalitycznych lub fotoelektrochemicznych (PEC – ang. - photoelectrochemical). Naukowcy z koreańsko-hiszpańsko-czeskiego konsorcjum naukowego opracowali wydajną elektrodę fotoanodową do rozkładu szkodliwych substancji organicznych, konkretnie 2-merkaptobenzotiazolu (MBT) z nanoperowskitu na bazie bromku ołowiu z cezem [S.-Y. Lee, et al., ACS Energy Lett., 2023, 8, 4488−4495].

Jak producenci podnoszą sprawność modułów? Część 2

24-10-2023

W pierwszej części artykułu Jak producenci podnoszą sprawność modułów PV pokazaliśmy, że dzieje się to w trzech zasadniczych obszarach:  podnoszenie sprawności ogniw PV, poprawa procesu produkcji modułów PV, zwiększanie wymiarów ogniw i modułów PV. W tej części opisujemy kolejne sposoby na podniesienie sprawności z obszaru pierwszego, oraz poddajemy analizie obszar drugi i trzeci.  Obecnie obowiązkowym elementem podnoszącym sprawność ogniw PV jest stosowanie selektywnego emitera. Jest to rozwiązanie, które pozwala połączyć wysokorezystywny emiter z niskorezystywnymi obszarami znajdującymi się pod elektrodą ogniw. To z kolei pozwala na ...

Jak producenci podnoszą sprawność modułów PV? Część 1

20-10-2023

Producenci modułów fotowoltaicznych nieustannie udoskonalają swoje produkty a działania te mają charakter wielokierunkowy. W pierwszej kolejności testują najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne, tak aby opracować i wyprodukować moduł o najwyższej sprawności konwersji energii słonecznej na elektryczną. Na tym polu trwa prawdziwy „wyścig zbrojeń”.

Pomiary parametrów modułów PV – najnowsze trendy w konstrukcjach symulatorów słonecznych – Część 1 

10-10-2023

Komercyjnie dostępne moduły fotowoltaiczne posiadają potwierdzony przez producenta zestaw parametrów elektrycznych i temperaturowych oraz dane dotyczące ich budowy oraz wymiarów. Z punktu widzenia klienta (a także instalatora) niezwykle istotne są parametry elektryczne, takie jak moc maksymalna czy sprawność konwersji.

Nowości w ofercie wiodących producentów modułów PV

05-10-2023

Jednym z najbardziej znanych producentów modułów i ogniw fotowoltaicznych na świecie jest firma LONGI. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko ogromnej skali produkcji, ale także zaangażowaniu w rozwój technologii produkcji zarówno ogniw jak i modułów PV.

Nowa duża elektrownia fotowoltaiczna w Polsce

02-10-2023

W Polsce oprócz ogromnej liczby prosumenckich instalacji fotowoltaicznych mamy także duże obiekty, które można określić mianem elektrowni fotowoltaicznych. Największą z nich jest elektrownia zlokalizowano w Zwartowie o mocy 204 MW. 

Najsprawniejsze moduły PV – nowości rynkowe

29-09-2023

Na początku roku 2023 na naszym portalu ukazał się cykl artykułów na temat najsprawniejszych modułów PV dostępnych obecnie na rynku. W artykułach skoncentrowano się nie tylko na takich parametrach, jak sprawność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną czy moc maksymalna, ale omówiono również aspekty technologiczne i materiałowe. Więcej w artykułach: Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz.1, cz.2 i cz.3. 

Rekord sprawności ogniwa wielo-złączowego na bazie ogniwa krzemowego – cz. 2

28-09-2023

Podczas międzynarodowej konferencji „40th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition”, która odbyła się w Lizbonie w dniach od 18 do 22 września 2023 naukowcy z Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE oraz z NWO-Institute AMOLF zaprezentowali trójzłączowe ogniwo półprzewodnikowe na bazie ogniwa krzemowego o rekordowej sprawności 36,1%.

Nowe rekordy sprawności ogniw wykonanych w technologii TOPCon

25-09-2023

Miarą postępu w fotowoltaice są miedzy innymi rekordy sprawności konwersji energii najnowszych ogniw PV. Dotyczy to zarówno ogniw, które są dostępne w sprzedaży, jak również tych, które na dzień dzisiejszy, opracowywane są w skali laboratoryjnej.

Nowe dane dotyczące cen ogniw PV

22-09-2023

Fotowoltaika swój potencjał rozwojowy opiera na trzech głównych filarach: podnoszeniu sprawności, wydłużaniu gwarancji na swoje produkty oraz redukcji cen. W pierwszym obszarze ogromny i bardzo szybki postęp najlepiej widać na przykładzie sprawności modułów (więcej w artykule: Najsprawniejsze moduły PV – nowości rynkowe).

Czy w Polsce powstanie fabryka ogniw PV?

21-09-2023

Pytanie zawarte w tytule powraca co jakiś czas i jest pretekstem do dyskusji, o tym czy to w ogóle możliwe i czy na pewno wybrano właściwą technologię produkcji ogniw? Od kilku lat, ideę budowy fabryki ogniw w naszym kraju intensywnie rozwija Instytut Energii Odnawialnej (IEO). Jako najlepszą technologię wskazuje TOPCon a docelową wydajność produkcji określa na 1 GWp rocznie. 

Rekord sprawności ogniwa wielozłączowego na bazie ogniwa krzemowego – cz. 1.

05-09-2023

Kolejne rekordy sprawności konwersji energii słonecznej na energię elektryczną dla ogniw fotowoltaicznych pokazują, jak szybko rozwija się ten sektor nauki i przemysłu. Są także dowodem na to, jak wielkie środki finansowe angażują w rozwój zarówno instytucje, jak i poszczególne firmy produkujące ogniwa.

Wpływ ekstremalnych warunków pogodowych na wydajność urządzeń fotowoltaicznych

05-09-2023

Ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze i intensywniejsze. Prawdopodobnie będą się jeszcze nasilać wraz ze wzrostem globalnej temperatury.

Nowoczesne podejście do metod szybkiego wykrywania degradacji i awarii urządzeń fotowoltaicznych. Cz. 2.

04-09-2023

Ograniczanie wpływu degradacji na produkcję fotowoltaiki jest procesem ekonomicznie opłacalnym, ponieważ w ciągu następnej dekady, kiedy oczekuje się, że fotowoltaika będzie głównym źródłem energii, można zaoszczędzić miliardy dolarów. Należy skupić się na podstawowych procesach fizycznych i chemicznych, a nie na konkretnych technologiach, tak aby wiedzę można było ekstrapolować na najnowsze technologie, w szczególności ze względu na tempo zmian w fotowoltaice.

Ocena wydajności dwustronnych (bPV) i jednostronnych (mPV) systemów fotowoltaicznych

28-08-2023

Moduły bPV (ang. - Bifacial Photovoltaics) wychwytują światło słoneczne z obu stron urządzenia, wykazując dwustronne wzmocnienie, zdefiniowane jako stosunek mocy wyjściowej modułu bPV do mocy równoważnego modułu działającego tylko z przodu. Wraz z coraz częstszym wdrażaniem bPV istnieje potrzeba opracowania znormalizowanego podejścia do testowania wydajności tych systemów.

Elastyczne ogniwa słoneczne na bazie utracienkiego krzemu krystalicznego z wykorzystaniem laserowej nanotekstury

24-08-2023

Ultracienkie (UT, ang. - ultra-thin) krystaliczne płytki krzemowe, które są bardziej elastyczne niż konwencjonalne, mogą być stosowane na zakrzywionych powierzchniach, umożliwiając szeroki zakres zastosowań, takich jak fotowoltaika zintegrowana z budynkami, fotowoltaika zintegrowana z pojazdami i urządzenia przenośne.

Nowoczesne podejście do metod szybkiego wykrywania degradacji i awarii urządzeń fotowoltaicznych. Cz. 1.

18-08-2023

Trwałość urządzeń fotowoltaicznych w zastosowaniach naziemnych może sięgać 40 lat, dzięki badaniom i doświadczeniu naukowców oraz producentów. Rozwój międzynarodowych standardów produkcyjnych pozwolił zapobiec wielu niepowodzeniom na wczesnym etapie użytkowania modułów PV i taką strategię należy kontynuować w przyszłości.

Dlaczego w module występują przerwy między ogniwami? Cz.2.

16-08-2023

W pierwszej części artykułu pokazano, jak dużym problemem jest zmniejszanie szerokości przerwy między ogniwami. Dzieje się tak, gdyż zarówno producenci, jak i odbiorcy oczekują, że wartość ta będzie jak najmniejsza lub nie będzie występowała w ogóle.

Dlaczego w module występują przerwy między ogniwami? Cz.1.

09-08-2023

Postawione w tytule pytanie wydaje się być z pozoru proste, a do tego mało istotne z punktu widzenia produkcji oraz eksploatacji modułów PV. Wydaje się oczywiste, że skoro moduł składa się z ogniw PV połączonych szeregowo, to w takim układzie muszą być między nimi przerwy. Jednak zarówno dla producentów, jak i użytkowników przerwy (odstępy między ogniwami) to ważny element modułu.

Trendy w procesach formowania warstwy emiterowej ogniw PV

07-08-2023

Najbardziej popularne obecnie ogniwa fotowoltaiczne na bazie krzemu krystalicznego są z fizycznego punktu widzenia odmianą wielkopowierzchniowej diody. Podstawowym elementem takiej struktury jest złącze półprzewodnikowe n-p.

Nowe materiały dla modułów bi-facial

04-08-2023

Jednym z głównych trendów w światowej fotowoltaice jest ciągły rozwój w obszarze nowych rodzajów modułów PV. Dobrym przykładem są moduły typu bi-facial, dla których światowy wolumen produkcji w ciągu kilu ostatnich lat ciągle rośnie. Moduły te mają dwie strony aktywne, dzięki czemu mogą produkować więcej energii elektrycznej niż moduły, w których tylko jedna strona absorbuje energię słoneczną (która zamieniana jest na energię elektryczną).

Dobór mocy wiaty fotowoltaicznej dla pojazdu elektrycznego

01-08-2023

Rosnąca liczba pojazdów elektrycznych wymusza nowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ich ładowania. Jednym z takich rozwiązań są wiaty fotowoltaiczne, które po pierwsze umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej do ładowania pojazdów, a po drugie chronią pojazd przed nadmiernym nagrzaniem jego wnętrza.

Fotowoltaiczne przystanki autobusowe – cz. 2.

31-07-2023

W zamieszczonym na naszym portalu artykule Fotowoltaiczne przystanki autobusowe – cz. 1 opisano zaawansowany produkt, który został zrealizowany przez firmę Helioenergia w ramach projektu: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej” akronim APKOP.

Wpływ składu polimeru hermetyzującego i warstwy spodniej „backsheet” na moc fotowoltaiczną i degradację elektryczną

25-07-2023

W ostatnich latach na rynku fotowoltaicznym pojawiły się nowe rozwiązania materiałowe, które mają na celu zastąpić dotychczas stosowane enkapsulanty i warstwy spodnie typu „backsheet”. Opracowywane materiały muszą zapewnić wytwarzanym z ich udziałem modułom wysoką wydajność i niezawodność w porównaniu ze standardowymi odpowiednikami, nie tylko pod względem parametrów elektrycznych, ale także pod względem długoterminowej stabilności i niezawodności.

Elektrochemiczne mechanizmy strat prądowych w modułach PV

21-07-2023

Amerykańscy naukowcy z NREL (National Renewable Energy Laboratory) przy współpracy z przedstawicielami firmy SunPower przeanalizowali mechanizmy i ścieżki przepływu prądu upływu obserwowane w modułach fotowoltaicznych na bazie krzemu krystalicznego, które uprzednio zostały poddane działaniu wysokiej temperatury i wilgotności oraz dużej polaryzacji napięcia względem ziemi.

Fotowoltaiczne przystanki autobusowe – cz. 1.

20-07-2023

Autonomiczne instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne za sprawą niewielkich nowoczesnych obiektów architektonicznych. W artykule: „Autonomiczna stacja naprawy rowerów zasilana modułami fotowoltaicznymi – projekt studentów z Politechniki Śląskiej” opisywaliśmy tego typu autonomiczny system fotowoltaiczny, który służy do zasilania serwisu rowerowego a jednocześnie jest nowoczesnym obiektem budowlanym. Podobny, ale znacznie bardziej zaawansowany projekt został zrealizowany przez firmę Helioenergia w ramach projektu: „Autonomiczny przystanek komunikacji publicznej z wbudowanym systemem dynamicznej informacji pasażerskiej” akronim APKOP. Opracowany przystanek na potrzeby promocji nazwano “Helio...

Warstwy antyrefleksyjne wytwarzane metodą zol-żel do zastosowań w fotowoltaice

13-07-2023

Typowe komercyjne moduły fotowoltaiczne zawierają w swej konstrukcji przednią hartowaną szybę, która zabezpiecza ogniwa przed negatywnym wpływem środowiska oraz jest elementem nośnym dla całego modułu fotowoltaicznego (PV). Jest wiele czynników, które mogą prowadzić do spadku wydajności modułów PV. Jednym z nich jest zjawisko odbicia części promieniowania od powierzchni szkła.

Kolorowe moduły fotowoltaiczne

11-07-2023

W tym roku sumaryczna moc wyprodukowanych modułów PV przekroczyła na świecie jeden terawat. Nawet kryzys związany z pandemią koronawirusa oraz przerwane łańcuchy dostaw nie odwróciły tego trendu. Największy udział w produkcji mają typowe moduły fotowoltaiczne w kształcie prostokąta z hartowaną szybą nośną i ramą wykonaną z aluminium. Taki układ wymusza technologia produkcji ogniw, które są wytwarzane na prostokątnych płytkach krzemowych oraz technologia produkcji samego modułu. Inne kształty są możliwe do wykonania, ale są to produkty na specjalne zamówienie. Podobnie kolorystyka...

Autonomiczna stacja naprawy rowerów zasilana modułami fotowoltaicznymi – projekt studentów z Politechniki Śląskiej

07-07-2023

Zdecydowana większość modułów fotowoltaicznych, które są obecnie produkowane na świecie, trafia do dużych instalacji określanych mianem farm albo coraz częściej elektrowni fotowoltaicznych. Na drugim miejscu, pod względem wykorzystania modułów znajdują się instalacje prosumenckie. Oba rodzaje wymienionych obiektów to instalacje typu on-grid czyli przyłączone do istniejącej sieci energetycznej. Nawet jeśli obecnie coraz częściej dąży się do tego aby instalacje te były wyposażone w magazyny energii, to nadal ich podstawową funkcją jest przekazywanie wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Inny rodzaj instalacji fotowoltaicznych...

Najnowsze trendy w agrowoltaice – projekty europejskie

03-07-2023

Agrowoltaika w obecnym ujęciu jest jednym z najnowszych obszarów w fotowoltaice i jednym z najdynamiczniej rozwijających się sposobów wykorzystania modułów PV. Pomysł na umieszczanie instalacji fotowoltaicznych na obszarach rolniczych nie jest nowy, natomiast dążenie do tego aby moduły fotowoltaiczne (wraz z całą instalacją) wspomagały wzrost roślin lub ograniczały problem suszy glebowej jest czynnikiem, który napędza obecnie rozwój tej dziedziny nauki i przemysłu.

Hybrydowe systemy mikrosieci fotowoltaiczno-regeneracyjnych z wodorowymi ogniwami paliwowymi (PV-RHFC). Część 1 – koncepcja i budowa.

30-06-2023

Ze względu na nieciągły charakter pozyskiwania energii elektrycznej wytwarzanej w OZE trudno jest wykorzystywać takie źródło w sposób stabilny, co powoduje powstanie czasowych luk między mocą dostępną a mocą pobieraną przez użytkowników końcowych [C. Sun, H. Zhang, Chem. Sus. Chem., 2022, 15, e202101798].

Czy moduły PV mogą być jeszcze tańsze? Cz. 2.

28-06-2023

W pierwszej części artykułu Czy moduły PV mogą być jeszcze tańsze? przedstawiliśmy, jak ważnym czynnikiem, branym pod uwagę przy zakupie (oraz instalacji modułów fotowoltaicznych) jest cena. Dlatego pytanie o to, czy moduły mogą być jeszcze tańsze, jest jak najbardziej zasadne, a odpowiedź może mieć duży wpływ na popyt w sektorze jakim jest fotowoltaika.

Inter SOLAR 2023. Cz. 2.

23-06-2023

Targi Intersolar to także nagrody dla najbardziej innowacyjnych produktów z branży fotowoltaicznej. Międzynarodowe jury oceniło zgłoszenia do konkursu Intersolar AWARD 2023 i wybrało trzy firmy, których przełomowe technologie fotowoltaiczne wyróżniały się najbardziej.

Inter SOLAR 2023. Cz. 1.

22-06-2023

W dniach od 14 do 16 czerwca 2023 roku odbyły się największe w Europie Targi Intersolar Europe. Wydarzenie miało miejsce w centrum wystawienniczo kongresowym w Messe München w Monachium i odbyło się w ramach największej europejskiej platformy dla branży energetycznej Smarter E Europe.

Najnowsze dane na temat cen modułów PV

21-06-2023

Rozwój komercyjnie dostępnych modułów fotowoltaicznych to przede wszystkim udoskonalanie technologii ich produkcji, poszukiwanie nowych, lepszych materiałów czy wreszcie podnoszenie sprawności samych ogniw. Ostatnio w obu tych obszarach dużo się dzieje. Informowaliśmy na naszym portalu o rekordzie sprawności dla jednozłączowego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego.

Sesja specjalna na Krajowej Konferencji Elektroniki 2023 – cz. 2.

19-06-2023

W ramach sesji pt: „Ochrona środowiska a odnawialne źródła energii: plusy i minusy proponowanych rozwiązań”, która została zorganizowana podczas XXII Krajowej Konferencji Elektroniki (więcej w pierwszej części artykułu pt. „Sesja specjalna na konferencji KKE 2023 – cz1.) odbyła się także sesja plakatowa poświęcona badaniom w obszarze fotowoltaiki.

Sesja specjalna na Krajowej Konferencji Elektroniki 2023 – cz1.

17-06-2023

W dniach od 11 do 16 czerwca 2023 roku odbyła się XXII Krajowa Konferencja Elektroniki. Organizatorem tego wydarzenia był Uniwersytet Morski w Gdyni i jak co roku miało ono miejsce w Darłowie.

Nowy rekord sprawności modułu fotowoltaicznego

31-05-2023

Pod koniec marca tego roku opublikowaliśmy cykl trzech artykułów o najsprawniejszych modułach fotowoltaicznych (więcej w artykułach: „Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju„ cz. 1 do 3). Wydawało się, że pierwsze i drugie miejsce w tym rankingu nie jest zagrożone a na zmiany przyjdzie jeszcze poczekać.

Dlaczego srebro jest potrzebne przy produkcji ogniwa PV?

31-05-2023

W ostatnim czasie opublikowaliśmy na naszym portalu serię artykułów na temat problemu rosnącej konsumpcji srebra w przemyśle fotowoltaicznym („Rosnący popyt na srebro w fotowoltaice – problemy, trendy, innowacje” – cz. 1 i 2 oraz „Kolejny wzrost konsumpcji srebra w przemyśle fotowoltaicznym”).

Kolejny wzrost konsumpcji srebra w przemyśle fotowoltaicznym

31-05-2023

Kolejny raz, rok do roku, wzrosła konsumpcja srebra w przemyśle fotowoltaicznym. Dane na ten temat można znaleźć w raportach przygotowywanych co roku przez Silver Institute. 

Najnowsze elastyczne krzemowe ogniwo fotowoltaiczne

31-05-2023

Rozwój fotowoltaiki opiera się głownie na modułach PV, które przeznaczone są do budowy małych, średnich i wielkich instalacji fotowoltaicznych. Producenci z roku na rok udoskonalają swoje produkty pod względem konstrukcyjnym oraz wprowadzają na rynek moduły PV, które są coraz sprawniejsze, a co za tym idzie, o jeszcze większej mocy maksymalnej.

Transparentne materiały przewodzące stosowane w nowoczesnej fotowoltaice

15-05-2023

Przezroczyste materiały przewodzące (TCM – ang. transparent conducting material) są niezbędnymi komponentami różnych urządzeń optoelektronicznych, takich jak fotowoltaika, ale również wyświetlacze i ekrany dotykowe. W ostatnich latach podjęto szeroko zakrojone wysiłki w celu opracowania TCM o zarówno wysokiej przewodności elektrycznej, jak i przepuszczalności optycznej.

Nowe powłoki podnoszące wydajność modułów PV

15-05-2023

Moduły fotowoltaiczne są coraz sprawniejsze. Kolejne firmy prezentują najnowsze produkty oparte na wysokowydajnych ogniwach typu HJT czy IBC. Jednocześnie wprowadzenie przez producentów modułów o coraz większych rozmiarach przyczynia się do tego, że na rynku mamy moduły o coraz większej mocy maksymalnej.

Badanie rynku fotowoltaicznego RENEVO – II edycja

12-05-2023

W 2022 roku firma Renevo przeprowadziła swoje pierwsze badanie runku fotowoltaicznego. Szczegółowy opis tego badania można znaleźć na naszym portalu w artykule pt. „Badanie rynku fotowoltaicznego 2022 – RENEVO” [1].

Półprzezroczyste perowskitowe ogniwa słoneczne do zintegrowanej fotowoltaiki budowlanej

02-05-2023

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) podała, że budynki zużywają ponad 30 % energii produkowanej na całym świecie. Wraz ze wzrostem liczby ludności i wielkości gospodarstw domowych, postępem w zakresie gotowania i urządzeń elektrycznych oraz zmianami w stylu życia ludzi, oczekuje się dalszego, nawet dwukrotnego wzrostu do 2050 r. [B. Duzgun, et al., Energy Sustain. Dev., 2022, 70, 371-386].

Czy moduły PV mogą być jeszcze tańsze? Cz. 1.

28-04-2023

Przekroczenie 1 TW łącznej mocy zainstalowanych modułów PV na świecie, w konsekwencji gigantyczny wzrost produkcji rok do roku sprawiają, że fotowoltaika staje się jednym z kluczowych elementów na rynku dostaw energii elektrycznej. Szybki postęp powoduje jednocześnie, że rosną także nakłady zarówno na zwiększanie zarówno skali produkcji jaki i na badania naukowe.

Konwencjonalne metody stosowane do szacowania wydajności systemów PV

24-04-2023

Lokalizacje, w których systemy fotowoltaiczne mogą skutecznie funkcjonować, zwłaszcza w obszarach miejskich, są ograniczone dlatego ich wybór wymaga starannego rozważenia [M. Ayan, H. Toylan, Energy Sources A: Recovery Util. Environ. Eff., 2021, 43(20), 2496-508]. Ponadto, ze względu na zacienienie i różne inne aspekty użytkowe, system fotowoltaiczny może działać nieprawidłowo, co wymaga odpowiednich systemów sterowania i wykrywania usterek [M. Pan, et al., J. Clean. Prod., 2020, 277, 123948]. Metody stosowane do szacowania wydajności systemów PV można podzielić na dwie grupy. Pierwsza...

Biomimetyczne podejście do „przezroczystej” fotowoltaiki

20-04-2023

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania przezroczystą (TPV – ang. transparent photovoltaics) i półprzezroczystą (sTPV – ang. semi-transparent photovoltaics) fotowoltaiką, ponieważ tradycyjne, nieprzejrzyste urządzenia nie nadają się do wielu innowacyjnych zastosowań, takich jak okna budynków lub pojazdów. Dodatkowe wymagania dla tych aplikacji to wysoka sprawność konwersji, wymagająca kompromisu w celu osiągnięcia pożądanego stopnia przezroczystości oraz estetyczny wygląd [M. Pompilio, et al., Molecules, 2023, 28, 180].

Czy miedź zastąpi srebro przy produkcji przedniej elektrody ogniwa PV? Cz. 3.

18-04-2023

Ogromny wzrost produkcji ogniw i modułów PV na świecie może w najbliższym czasie zostać znacząco ograniczony z powodu problemu związanego z dostępnością srebra, które jest konieczne do produkcji najpopularniejszych ogniw PV. Więcej w artykule Dlaczego srebro jest potrzebne przy produkcji ogniwa PV? Rozwiązaniem może być, albo znaczące ograniczenie konsumpcji srebra, albo zastąpienie go innym metalem. Najczęściej wymienianym kandydatem jest miedź. Niestety, oprócz wielu zalet takich jak cena i dostępność, ma ona jedną zasadniczą wadę a mianowicie może dyfundować do krzemu, co...

Techniki uczenia maszynowego stosowane w systemach fotowoltaicznych

12-04-2023

Konwencjonalne metody stosowane do szacowania wydajności systemów PV stoją przed istotnymi wyzwaniami, podczas gdy w dziedzinie informatyki i statystyki dokonał się szybki postęp. Dlatego w ostatnich latach zastosowanie uczenia maszynowego stało się powszechne zarówno w projektowaniu, jak i eksploatacji infrastruktury fotowoltaicznej.

Czy miedź zastąpi srebro przy produkcji przedniej elektrody ogniwa PV? Cz. 2.

10-04-2023

W pierwszej części artykułu pt. Czy miedź zastąpi srebro przy produkcji przedniej elektrody ogniwa PV? omówiono najważniejsze zalety tego metalu jako kandydata do zastąpienia srebra w produkcji ogniw fotowoltaicznych. Wyjaśniono także, że największym problemem jest dyfuzja tego metalu do krzemu. Proces, który prowadzi do degradacji parametrów elektrycznych ogniwa PV.

Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 4. Moduły w technologii OPV.

04-04-2023

Kolejną grupą niezwykle ciekawych i potencjalnie przełomowych technologii PV jest ich trzecia generacja - ogniwa organiczne (OPV-ang. Organic Photovoltaics) wykazujące, jak dotąd, średni poziom gotowości technologicznej.

Czy miedź zastąpi srebro przy produkcji przedniej elektrody ogniwa PV? Cz. 1.

03-04-2023

Produkcja ogniw i modułów rośnie z roku na rok w ogromnym tempie. W 2022 roku przekroczona została bariera 1TW jeśli chodzi o sumaryczną moc wszystkich wyprodukowanych do tej pory modułów PV. O ile w latach 2000 do 2006 rocznie instalowano mniej niż 1 GW modułów, o tyle już w 2011 przekroczono barierę 30 GW.

Kierunki rozwoju fotowoltaiki w roku 2023

31-03-2023

Kierunki rozwoju polskiej fotowoltaiki są ściśle związane z sytuacją w kraju, jak również w całej Unii Europejskiej. Wyznacznikiem wydaję się być przyjęty przez szefów rządów krajów członkowskich Unii Europejskiej cel w redukcji CO2 dla Unii Europejskiej na rok 2030. Rada Europejska zadecydowała, że wyniesie on co najmniej 55 % w stosunku do roku 1990. Takie zwiększenie celu redukcji emisji do poziomu 55 % może doprowadzić do wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 nawet do 41 euro/EUA w 2025 i 76 euro/EUA...

Selfa – polski producent modułów PV

31-03-2023

W ostatnich  czterech latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze to zasługa programu dotacji i wsparcia prosumentów pt. „Mój prąd”. W mniejszym stopniu wynik wzrostu świadomości obywateli dotyczącej korzyści płynących z użytkowania instalacji fotowoltaicznej oraz wzrostu cen energii elektrycznej.

Ogniwo TOPCon – następca PERC ? Cz.1.

30-03-2023

Ogniwa typu PERC są obecnie najbardziej popularnym rodzajem ogniw fotowoltaicznych na świecie. Co za tym idzie, największa ilość modułów PV, które obecnie opuszczają fabryki to właśnie te wykonane w oparciu o ogniwa typu PERC. Technologia ta niewątpliwie osiągnęła już kres swoich możliwości i jakiś przełom jest mało prawdopodobny.  

Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 3. Moduły w technologii DSSC.

28-03-2023

Trzecia część serii artykułów odnoszących się do degradacji modułów PV (wcześniej opisane moduły krzemowe w artykule "Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 1. Krzemowe moduły fotowoltaiczne" oraz moduły w technologii CdTe i CIGS przedstawione w publikacji "Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 2. Moduły w technologii CdTe i CIGS") koncentruje się na ogniwach fotowoltaicznych uczulanych barwnikiem (DSSC) wykazujących niski lub średni poziom gotowości technologicznej.

Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 2. Moduły w technologii CdTe i CIGS.

27-03-2023

Chociaż różne rodzaje środowiskowych, elektrycznych i mechanicznych czynników destrukcyjnych są wspólne dla wszystkich typów modułów PV, to reakcja każdej z technologii może się znacznie różnić. Szybkości, mechanizmy i tryby degradacji zależą od chemii materiałów, struktury i hermetyzacji każdego układu.

Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz.3.

27-03-2023

Analiza danych zawartych w Tabeli 1 (artykuł: „Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz.1”) pozwala na prognozowanie kierunków rozwoju technologii modułów fotowoltaicznych dotyczących rodzaju przewodnictwa płytek krzemowych stosowanych do wytwarzania ogniw, rodzaju przedniej elektrody oraz geometrii samego ogniwa. 

„Tandemowe perowskitowe ogniwa słoneczne”

27-03-2023

Ogniwa słoneczne oparte są na efekcie fotowoltaicznym, polegającym na zamianie energii promieniowania słonecznego w energie elektryczną. Maksymalna wartość sprawności konwersji zależy od szerokości przerwy energetycznej półprzewodnikowego absorbera promieniowania słonecznego. Zależność tą określa tzw. limit Shockleya-Queissera. Zgodnie z tym limitem, maksymalna wartość sprawności wynosi ok. 32.9 % dla półprzewodnika posiadającego przerwę energetyczną Eg ok. 1.4 eV.

Degradacja modułów fotowoltaicznych cz. 1. Krzemowe moduły fotowoltaiczne.

23-03-2023

Degradacja modułów fotowoltaicznych (PV) jest jednym z kluczowych czynników wpływających na koszt energii elektrycznej produkowanej w ciągu ich gwarantowanego okresu eksploatacji wynoszącego 25 lat [D. Atsu et al., Renew. Energy., 2020, 162, 285-295], a nawet, według niektórych szacunków producentów, ponad 40 lat [SunPower Corporation, White Pap., 2013, 99, 1-20]. Istotna jest zatem znajomość zjawisk degradacji i uszkodzeń powstających w modułach PV. W okresie eksploatacji urządzenia te są poddawane licznym obciążeniom środowiskowym, takim jak światło, ciepło, wilgoć i obciążenia mechaniczne, które...

Fotowoltaika oparta na perowskitach w przestrzeni kosmicznej

21-03-2023

Perowskity uznawane są za obiecujące absorbery światła stosowane w fotowoltaice. Otrzymane w ten sposób ogniwa słoneczne są cienkie i lekkie, mogą być wytwarzane tanimi metodami chemii mokrej, wykorzystując głównie tanie surowce oraz mogą być elastyczne (więcej o ogniwach perowskitowych: Ogniwa perowskitowe na bazie organiczno-nieorganicznego perowskitu halogenkowego). Te cechy sprawiają, że perowskitowe ogniwa słoneczne są intrygujące jako możliwe do implementowania w praktycznie każdej sferze życia codziennego ale również, co może być zaskakujące, jako technologie kosmiczne.

Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz.2.

21-03-2023

Jak przedstawiono to w artykule „Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz. 1.”, analizowane, wysokosprawne moduły PV podzielono na dwie grupy.

Zaawansowana technologia materiałów optycznych (cz. 2). Luminescencyjny koncentrator słoneczny.

20-03-2023

Fotowoltaika skoncentrowana (CPV) to połączenie ogniw lub modułów fotowoltaicznych z układem optycznym czyli tak zwanym koncentratorem słonecznym służącym do zwiększania strumienia słonecznego padającego na obszar fotowoltaiczny.

Najsprawniejsze moduły PV – technologie i kierunki rozwoju cz.1.

08-03-2023

Rozwój technologii produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych koncentruje się na dwóch obszarach. Pierwszy to dążenie producentów do wytworzenia ogniw PV – a co za tym idzie modułów PV - o jak najwyższej mocy maksymalnej, a drugi to ciągłe poszukiwanie możliwości redukcji kosztów produkcji.

Zaawansowana technologia  materiałów optycznych (cz. 1). Płaski koncentrator światła oparty na optyce geometrycznej.

07-03-2023

Wraz z postępującą urbanizacją, wykorzystanie powierzchni przez systemy konwersji energii słonecznej staje się problematyczne. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się być skupianie promieniowania słonecznego na skończonym obszarze przy użyciu technik optycznej koncentracji światła.

Rosnący popyt na srebro w fotowoltaice – problemy, trendy, innowacje – cz. 2

06-03-2023

Jak przedstawiono to we wcześniejszej publikacji (artykuł: Rosnący popyt na srebro w fotowoltaice – problemy, trendy, innowacje – cz. 1) jednym z głównych problemów związanych z rozwojem przemysłu fotowoltaicznego jest rosnące zapotrzebowanie na srebro do produkcji ogniw PV.

Rosnący popyt na srebro w fotowoltaice – problemy, trendy, innowacje – cz. 1

01-03-2023

Krzemowe krystaliczne ogniwa fotowoltaiczne są najpowszechniej stosowanym rodzajem ogniw w obecnie produkowanych modułach PV. Najważniejszymi materiałami stosowanymi w produkcji tego typu ogniw są: krzem (płytka krzemowa), aluminium oraz srebro.

Elektroluminescencja modułów i ogniw PV – rodzaje defektów i ich źródła

01-03-2023

Obrazowanie elektroluminescencyjne modułu PV, bądź pojedynczego ogniwa, jest obok pomiaru parametrów elektrycznych najpopularniejszym badaniem mającym na celu ujawnienie wad powstałych podczas produkcji, transportu, montażu lub eksploatacji.

Zaawansowane metody diagnostyki modułów PV – elektroluminescencja

01-03-2023

Testowanie paneli słonecznych jednoznacznie kojarzy się z wyznaczaniem ich parametrów elektrycznych dla warunków STC (Standard Test Conditions).

Nowa duża elektrownia PV w Polsce

28-02-2023

W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny wzrost liczby zainstalowanych modułów PV. W pierwszej kolejności zawdzięczamy to programowi Mój Prąd, który przyczynił się znacząco do wzrostu liczby instalacji prosumenckich.

Ruszają nowe nabory wniosków o dofinansowanie prac B+R i wdrożeń!

16-02-2023

Instytucje finansujące (NCBR i PARP) ogłosiły pierwsze konkursy w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w ramach Priorytetu 1. "Wsparcie dla przedsiębiorców"

Kompozytowe systemy nośne dla fotowoltaiki

07-02-2023

Moduły fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach budynków lub bezpośrednio na gruncie. W obu przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nośnej.

Solar Energy Expo 2023

20-01-2023

W dniach od 17 do 19 stycznia w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się Targi Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii SOLAR ENERGY EXPO 2023.

Mycie modułów PV – zalecenia oraz nowości na rynku

20-01-2023

Moduły fotowoltaiczne są jednymi z nielicznych urządzeń generujących prąd, które nie wymagają szczególnych zabiegów konserwacyjnych podczas wieloletniej pracy. Nie oznacza to, że instalację można zamontować na dachu i całkowicie o niej zapomnieć. Wymagania wynikające z zaleceń producenta, a także z warunków gwarancji, mówią o konserwacji i okresowych przeglądach. Coraz częściej pojawia się też pytanie, czy należy myć moduły fotwoltaiczne? Mycie modułów nie jest konieczne. Są one zbudowane w taki sposób, że nie wymagają tego typu zabiegów aby działać poprawnie przez...

Wpływ zanieczyszczeń na parametry modułu PV

09-01-2023

Parametry elektryczne modułów fotowoltaicznych wyznaczane są podczas badania z użyciem symulatorów słonecznych lub promieniowania słonecznego. W obu przypadkach aby móc we właściwy sposób porównać ze sobą moduły różnych producentów podaje się wyniki dla jednakowych warunków pomiaru.

SOLCAD – polskie oprogramowanie do projektowanie instalacji PV

05-01-2023

Narzędzia do projektowania i analizy wydajności instalacji fotowoltaicznych są obecne na rynku od wielu lat. Jednym z najpopularniejszych z nich jest program PVsyst, którego początki sięgają roku 1992 [1].

Ogniwa perowskitowe na bazie organiczno-nieorganicznego perowskitu halogenkowego

03-01-2023

Perowskity są dużą grupą materiałów, które mają strukturę krystaliczną minerału tytanianu wapnia CaTiO3. Został odkryty w roku 1838 przez mineraloga niemieckiego Gustava Rose w górach Ural i nazwany perowskitem na cześć mineraloga rosyjskiego Lwa Perowskiego (1792-1856). Ogólny wzór chemiczny perowskitu to ABX3 gdzie A i B są kationami o różnych rozmiarach, a X jest anionem tworzącym wiązania z obu kationami. 

Fotowoltaika wewnętrzna – nowy kierunek rozwoju małych urządzeń IPV

17-12-2022

Postęp cywilizacyjny związany z rozwojem sztucznej inteligencji, która gromadzi, analizuje i wykorzystuje metadane z naszych działań i otaczającego środowiska napędza wzrost zainteresowania urządzeniami w technologii IoT.

Systemy fotowoltaiczne zlokalizowane na zbiornikach wodnych

16-12-2022

Wiele instalacji PV bazuje na aktualnych trendach strategicznego rozwoju jak np. agrowoltaika łącząca możliwość uzyskiwania energii elektrycznej z ogniw słonecznych w połączeniu z poprawą efektywności uprawy roślin i gruntów rolnych

Tandemowe ogniwa słoneczne – podstawy, zasada działania, perspektywy

15-12-2022

Ogniwa i moduły fotowoltaiczne na bazie krzemu krystalicznego (c-Si) zdominowały sektor PV pod względem montowanych instalacji, z wielu powodów takich jak: brak toksyczności, dostępność krzemu czy niezawodność. Dzięki dobrze rozwiniętej technologii i sprawności powyżej 20 % utrzymują silną pozycję wśród dostawców i użytkowników osiągając ponad 95 % rynku światowego. Należy jednak pamiętać, że dla krzemowych urządzeń jednozłączowych, a do takich właśnie należą te spotykane na co dzień, istnieje limit sprawności konwersji słonecznej tzw. granica Shockley’a-Queisser’a wynosząca 29,4 %. Tandemowe ogniwa słoneczne...

Agrowoltaika – trendy rynkowe

15-12-2022

Agrowoltaika to jednoczesne wykorzystanie terenów rolnych do uprawy roślin i budowy instalacji fotowoltaicznych.

Jak wygląda produkcja modułów PV – cz.2

15-12-2022

W artkule: „Jak wygląda produkcja modułów PV – cz.1.” pokazano i opisano jak wygląda typowy, nowoczesny proces produkcji modułów PV w fabryce lidera polskiego rynku firmy Bruk Bet Fotowoltaika.

Skoncentrowane kolektory fotowoltaiczne CPVT

15-12-2022

Skoncentrowane kolektory fotowoltaiczne CPVT (ang. Concentrated Photovoltaic Thermal Technology) to połączenie skoncentrowanych systemów fotowoltaicznych (CPV) i kolektorów fotowoltaicznych (PVT), które wychwytują ciepło odpadowe do późniejszego zastosowania.

Kolektory fotowoltaiczne PVT

15-12-2022

Fotowoltaika i kolektory słoneczne to dojrzałe technologie wykorzystania energii słonecznej. Jednak wydajność fotowoltaiki maleje w podwyższonych temperaturach pracy, a kolektory słoneczne cierpią z powodu niskiej egzergii.

Jak wygląda produkcja modułów PV – cz.1

14-12-2022

Przemysł fotowoltaiczny, którego produktem końcowym jest moduł PV, można podzielić na trzy główne sektory.

Największe moduły PV na rynku – kierunki rozwoju

12-12-2022

Coraz więcej producentów modułów PV wprowadza do swojej oferty modele o ponadprzeciętnych rozmiarach i co za tym idzie o coraz większej mocy.

Zabudowa szklarni elementami optycznymi

12-12-2022

Badanie perspektyw dotyczących inteligentnych i słonecznych osłon szklarniowych ma istotne znaczenie dla rolnictwa komercyjnego, biorąc pod uwagę, że tradycyjne szklarnie opierały się na zewnętrznych źródłach energii i paliwach kopalnych w celu uzyskania oświetlenia, ogrzewania i wymuszonego chłodzenia. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój zrównoważonych materiałów do zastosowań w rolnictwie, w tym biodegradowalnych tworzyw sztucznych. Wciąż brakuje jednak propozycji technologicznych w zakresie inteligentnych osłon, które mogą pełnić wiele funkcji, w tym regulację wewnętrznego mikroklimatu, ogólne zmniejszanie śladu węglowego i oczywiście...

Rozmiary ogniw fotowoltaicznych – trendy rynkowe

09-12-2022

Nowe moduły fotowoltaiczne, dostępne obecnie na rynku, są z roku na rok coraz większe.

Stabilność perowskitowych ogniw słonecznych - cz. 2.

08-12-2022

Marek Lipiński  Najczęściej stosowanym perowskitem halogenkowym do ogniw słonecznych, szczególnie w pierwszych latach badań nad tego typu ogniwami, jest perowskit MAPbI3 (MA oznacza kation metyloamoniowy CH3NH3+).

Nowy rekord sprawności krzemowego ogniwa słonecznego

08-12-2022

Ogniwa fotowoltaiczne mają określony zestaw parametrów elektrycznych, który pozwala ocenić ich jakość, a co za tym idzie, także stopień zaawansowania technologicznego. Do najważniejszych możemy zaliczyć prąd zwarcia Isc, napięcie obwodu otwartego Voc, moc maksymalną Pmax czy współczynnik wypełnienia charakterystyki prądowo-napięciowej FF (Fill Factor). Jednak najczęściej podawanym parametrem jest sprawność konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną Eff. Podobnie, jak w przypadku modułów PV, gdzie najważniejszym parametrem z punktu widzenia klienta wydaje się być moc maksymalna, tak w przypadku ogniwa PV jego...

Stabilność perowskitowych ogniw słonecznych - cz.1.

06-12-2022

Marek Lipiński  W ostatnich latach dużo się pisze o perowskitowych ogniwach słonecznych (PSC), które mają wyprzeć z rynku krzemowe ogniwa słoneczne. Czy tak jest w rzeczywistości i czy może warto poczekać na nową generację ogniw fotowoltaicznych, jeśli planujemy instalację modułów fotowoltaicznych? W artykule przybliżymy tematykę perowskitowych ogniw słonecznych, obecny poziom, jaka jest ich trwałość oraz ich miejsce w przewidywanym rynku PV. Ogniwa perowskitowe są to ogniwa cienkowarstwowe, w których światło jest absorbowane i zamieniane na fotoprąd w warstwie, którego struktura krystalograficzna...

Kryteria dotyczące badań modułów PV – kierunki rozwoju

06-12-2022

Kupując moduły fotowoltaiczne oczekujemy aby były jak najwyższej jakości.

Dachówki fotowoltaiczne – trendy rynkowe

05-12-2022

Moduły fotowoltaiczne montowane na dachach budynków to te same moduły, jakie przeznaczone są do instalacji montowanych na gruncie. O ile w przypadku instalacji montowanych na gruncie wymiary, kształt a nawet estetyka są parametrami drugorzędnymi o tyle w przypadku dachów domów mieszkalnych estetyka aktualnie proponowanych klasycznych rozwiązań jest mocno dyskusyjna. To, jak zbudowany jest moduł – a co za tym idzie jak wygląda – determinują wymiary ogniw PV oraz technologia jego produkcji. Ogniwa mają taki wymiar, jak płytki krzemowe, z których...

Nowe możliwości wykorzystania nieaktywnej powierzchni modułów PV (cz. 1)

04-12-2022

Moduły PV zbudowane są z szeregowo połączonych ogniw fotowoltaicznych. Dotyczy to zarówno modułów zbudowanych na bazie pełnowymiarowych ogniw o kształcie kwadratu, jak i modułów zbudowanych na bazie ogniw, które podzielono na połówki (tak zwane ogniwa half cut). Z tego powodu pomiędzy ogniwami musi znajdować się przerwa (odstęp), która pozwala na przejście połączeń elektrycznych (tak zwanych ribbons) z przedniej strony pierwszego ogniwa na stronę drugą drugiego ogniwa. Niestety jak dotychczas, obszar ten jest nieaktywny, a energia padającą na jego powierzchnię jest...

Moduły z luminescencyjnym koncentratorami energii dla instalacji agrowoltaicznych

03-12-2022

Agrowoltaika choć rozwijana od dłuższego czasu nadal jest dużą nowością w obszarze komercyjnych zastosowań fotowoltaiki. W najprostszym ujęciu to jednoczesne wykorzystanie obszarów przeznaczonych do uprawy roślin oraz do montażu naziemnych instalacji fotowoltaicznych z założeniem korzystnego lub co najmniej neutralnego wpływu PV na uprawy.  W ujęciu bardziej szczegółowym to także działania mające na celu zwiększenie wydajności upraw. Efekt taki uzyskać można dzięki kontrolowanemu zacienieniu jakie mogą dawać roślinom odpowiednio zamontowane moduły fotowoltaiczne. Zacienienie to pozwala na lepsze wykorzystanie wody przez rośliny. Pomimo...

Liczba elektrod przyłączeniowych ogniwa PV – trendy rynkowe

01-12-2022

Wraz z rozwojem technologii produkcji ogniw i modułów PV powierzchnia jednych, jaki drugich rośnie (więcej w artykułach: „Rozmiary ogniw fotowoltaicznych – trendy rynkowe” i „Największe moduły PV na rynku – kierunki rozwoju”).

Pierwsze w Polsce Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne – cz.2

30-11-2022

Unikalne w skali kraju Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne jest częścią Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (LF IMIM PAN) i znajduje się w Kozach k/ Bielska Białej. Jak wspomniano w artykule („Pierwsze w Polsce Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne – cz.1”) aby laboratorium mogło świadczyć usługi na najwyższym poziomie konieczne jest spełnienie kilku wzajemnie uzupełniających się elementów. Każdy z nich jest ważny w takim samym stopniu. Należą do nich:  Pracujący w nim naukowcy oraz pracownicy techniczni - ich wiedza i doświadczenie Posiadana aparatura...

Rodzaje ogniw w najnowszych modułach PV – technologie przyszłości

28-11-2022

Moduły fotowoltaiczne z roku na rok mają coraz większą moc. Z jednej strony wynika to z faktu, że stosuje się do ich produkcji coraz większe ogniwa lub umieszcza się ich więcej w jednym module.

Badanie rynku fotowoltaicznego 2022 – RENEVO

28-11-2022

Badania rynku fotowoltaicznego są prowadzone przez wiele instytucji.

Pierwsze w Polsce Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne – cz.1

23-11-2022

Moduły fotowoltaiczne (PV) różnią się między sobą wieloma cechami. Są to, między innymi, rozmiar, rodzaj zastosowanych ogniw, układ materiałów a nawet kolor czy rodzaj ramy mocującej. Najważniejszym jednak parametrem – a właściwie ich zestawem – wyróżniającym dany moduł, są jego parametry elektryczne. Każdy moduł PV posiada kartę katalogową oraz tabliczkę znamionową, na których znajdują się najważniejsze z nich, takie jak: moc maksymalna, prąd zwarcia, napięcie obwodu otwartego czy wreszcie sprawność konwersji energii słonecznej na energię elektryczną (więcej w artykule: „Moduły...

Innowacyjne moduły PV na ekrany dźwiękochłonne

18-11-2022

Typowe moduły fotowoltaiczne (PV) montowane są najczęściej na dachach budynków lub na gruncie. Jednak to nie jedyne miejsce, na którym można zainstalować system fotowoltaiczny. Od wielu lat rozwijany jest także dział fotowoltaiki określany jako BIPV (Building Integrated Photovoltaics) czyli fotowoltaika zintegrowana z budynkami. W aktualnej fazie rozwoju technologii termin ten dotyczy najczęściej pokryć dachowych (więcej w artykule” „Dachówki fotowoltaiczne – trendy rynkowe”) bądź elementów fasady budynków. Jednak nie są to jedyne obiekty, jakie można zaliczyć do grupy BIPV. Są nimi...