Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IMIM PAN) zaprasza partenrów przemysłowych do współpracy w następujących obszarach:
 
 
1) realizacja projektów badawczo-rozwojowych w formule konsorcjum naukowo-przemysłowego
 
2) realizacja projektów badawczo-rozwojowych, w których IMIM PAN zapewnia profesjonalną realizację usługi B+R dla przedsiębiorcy
 
3) relizacja doktoratów wdrożeniowych w ramach Programu Ministra Edukacji i Nauki "Doktorat Wdrożeniowy"
 
4) realizacja akredytowanych usług Laboratorium Fotowoltaicznego (więcej w zakładce "Oferta")
 
 
Instytut w 2022 roku zatrudnia 88 pracowników, 6 z tytułem naukowym profesora, 23 ze stopniem dr hab. (na stanowisku profesora instytutu), 23 ze stopniem doktora. IMIM PAN jest wydawcą prestiżowego czasopisma naukowego z listy filadelfijskiej „Archives of Metallurgy and Materials” (Impact Factor 2021 – 0,767).
IMIM PAN prowadzi badania o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym materiałów metalicznych, ceramicznych oraz biomateriałów. Rozwijane są również nowe techniki i metody charakterystyki materiałów. Katalog priorytetowych kierunków badań prowadzonych przez jednostkę obejmuje: Priorytet I – Materiały i technologie przyjazne dla środowiska, Priorytet II – Materiały amorficzne, nano- i mikrokrystaliczne, Priorytet III – Materiały funkcjonalne, Priorytet IV – Rozwijanie narzędzi i technik badawczych. Na szczególną uwagę w kontekście niniejszego projektu zasługuje Temat 2 w Priorytecie I – Ogniwa słoneczne i moduły fotowoltaiczne w oparciu o krzem krystaliczny – rozwój technologii i charakterystyka użytkowa, obejmujący następujące problemy badawcze: 1) domieszkowanie krzemu ze źródeł ciekłych i stałych oraz 2) inżynieria metalicznych kontaktów do krzemowego ogniwa fotowoltaicznego.
 
IMIM PAN zrealizował oraz aktualnie realizuje w obszarze fotowoltaiki szereg projektów B+R z partnerami przemysłowymi ukierunkowanych na wdrażanie wyników tych badań do produkcji przemysłowej, w tym m.in: 1) „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze” (GEKON2/O4/266475/6/2015), 2) „Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne”, (GEKON2/O4/268473/23/2016), 3) „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych” – w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR 2014-2020 (POIR.01.01.01-00-1598/15, IMIM PAN jest w tym projekcie podwykonawcą prac B+R), 4) "Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania", (POIR.04.01-00-001/17) w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR i PKP BRIK, projekt koordynowany przez IMIM PAN 5) "Opracowanie innowacyjnej metody zwiększenia efektywności ogniw fotowoltaicznych", badania we współpracy z firmą Thermolytix (POIG 01.04.00--16-003/10), 6) „Opracowanie technologii wypełnień aktywnych ActivPRO do fasadowych systemów aluminiowych” (RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20).
 
W okresie od 2015 roku do chwili obecnej w jednostce zrealizowanych zostało 5 doktoratów (w tym 1 wdrożeniowy); aktualnie realizowane są 2 (1 wdrożeniowy). Tematyka doktoratów wdrożeniowych: 1) Badania procesów laminacji modułów fotowoltaicznych w oparciu o materiały modyfikowane technikami laserowej obróbki powierzchni, 2) New Luminescent Solar Concentrators dedicated for packaging processes in photovoltaic modules – obroniony 2021.