Film dokumnetalny "Laboratorium Fotowoltaiczne IMIM PAN"

 

Zapraszamy do nieodpłatnego pobrania opracowanych przez ekspertów Laboratorium Fotowoltaicznego IMIM PAN

 następujących analiz branżowych w obszarze PV:

Biała Księga Innowacji w Fotowoltaice Polskiej

Foresight technologiczny polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku

Materiały Konferencyjne "Fotowoltaika 2025"