W strukturze Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje akredytowane (PCA 2019) Laboratorium Fotowoltaiczne (LF), które od początku lat 90’ prowadzi prace nad wytwarzaniem krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych. W Laboratorium w ramach projektów B+R (2009-21) wytworzono m.in. prototypy przenośnej elektrowni polowej oraz systemy zasilania stacji do uzdatniania wody. Laboratorium zostało wyposażone w najnowsze niezbędne urządzenia do wytwarzania krystalicznych, krzemowych ogniw słonecznych i modułów fotowoltaicznych w skali doświadczalnej oraz pomiarów ich parametrów materiałowych i elektrycznych. Poprawność realizacji wszystkich procesów technologicznych jest możliwa dzięki zestawowi urządzeń pomiarowych do monitorowania parametrów ogniwa i modułu na każdym etapie jego produkcji. Aparatura LF IMIM PAN to m.in.: stanowisko pomiarowe z symulatorem słonecznym klasy AAA (Photo Emission Tech. SS200AAA) wraz z systemem pomiarowym (PV-Systems) oraz wzorcami pomiarowymi (Fraunhofer), stanowisko do pomiaru czasu życia nośników ładunku metodą zaniku fotoprzewodnictwa w stanie pseudo ustalonym (Sinton WCT-120), symulator słoneczny klasy AAAA (Endeas Quick SUN 820A), specjalistyczne stanowisko do oceny jakości kontaktów oraz diagnostyki parametrów półprzewodników metodą PL i EL, spektrofotometr FTIR, elipsometr (SENTECH SE 800 PV), spektrofotometr (Perkin Elmer Lambda 950S), stanowisko do pomiaru sprawności kwantowej ogniw, przenośne stanowisko do badania parametrów modułów PV podczas pracy (I-V checker EKO MP-170), system  do monitorowania temperatury procesów w czasie rzeczywistym (DATAPAQ, Solar Paq, Data Loger Q18), pyranometr (Kipp&Zonen CC20) wraz z systemem do monitorowania nasłonecznienia.

Szczegółowe informacje na stronie Zespołu Laboratoriów Badawczych oraz w artykułach Pierwsze w Polsce Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne – cz.1 oraz Pierwsze w Polsce Akredytowane Laboratorium Fotowoltaiczne – cz.2